Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Rensing en van Voorst


Huisartsenpraktijk Rensing en van Voorst

President Kennedylaan 15
2517 JK den Haag
Telefoon: 070-3450540
Spoed: 06-30453500

de la Reyweg 170

070-3121555

President Kennedylaan 15

070-3450540

rensing.praktijkinfo.nl


Openingstijden

Alle werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur

Gezondheidscentrum de la Rey (De La Reyweg 170):
volgens afspraak

Gezondheidscentrum Statenkwartier (Kennedylaan 15):
volgens afspraak

Afspraak maken

Maandag t/m vrijdag:

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen,  

tussen 08.00 en 10.30 uur en 
tussen 13.00 en 16.00 uur.  

Er zijn twee telefoonnummers beschikbaar: 070-3450540 of 070-3121555.  

       In spoedgevallen: 06-30453500

Per afspraak wordt 10 minuten uitgetrokken. Vertel het de assistente wanneer u meer tijd denkt nodig te hebben, zij zal dan een dubbele afspraak voor u boeken. Om de mate van spoedeisendheid te beoordelen, kan de assistente naar de aard van uw klachten vragen.

Telefonisch spreekuur

Voor een telefonisch consult kunt u op werkdagen bellen tussen 8.00 en 10.30, op telefoonnummer 070-3450540 of 070-3121555. De assistente zal met u afspreken wanneer de dokter u terugbelt.

Dit consult is bijvoorbeeld bedoeld voor kortdurend overleg, opvragen van uitslagen van foto’s en laboratoriumonderzoek.

Herhaalrecepten

U kunt een herhaalrecept telefonisch aanvragen op werkdagen via telefoonnummer 070-3450540 of 070-3121555. Recepten die eerder via ons zijn verstrekt kunt u op de receptenlijn inspreken. 

Visites

Voor huisbezoeken kunt u een afspraak maken met de assistente tussen 08.00 en 10.00 uur via telefoonnummer 070-3450540 of 070-3121555.
De assistente zal vragen naar de reden van uw verzoek, zodat ze de visites beter kan plannen.

Spoedlijn

Indien u meent dat sprake is van een spoedgeval en indien u de praktijk niet direct kunt bereiken belt u:

In ons keuzemenu: optie 1

of:

06-30453500

In beide gevallen zal de assistente uw oproep binnen enkele seconden proberen te beantwoorden. 

Avond- nacht- en weekeinden

In geval van een spoedgeval in avond, nacht of weekeinde kunt u de huisartsenpost SMASH bellen.

Deze dienst is bereikbaar op werkdagen tussen 17.00 en 08.00 uur en alle weekeinden.

SMASH is te bereiken op het telefoonnummer: 070-3469669.

U krijgt dan een doktersassistente aan de telefoon die u verder helpt. 

Bedenk wel dat u voor haar een vreemde bent die uw persoonlijke situatie niet kent. Er zal u vaak meer gevraagd worden dan u gewend bent. Er wordt ook gevraagd naar uw verzekeringsgegevens en BSN. Het is handig als u deze gegevens bij de hand heeft.

Praktijkassistente

U kunt bij de assistente terecht voor vragen over bij voorbeeld laboratoriumuitslagen of over het gebruik van medicijnen. Ook kunt u bij haar terecht voor advies bij gezondheidsvragen. 

De assistente is onder andere ook voor:

 • het maken van afspraken
 • uitschrijven van (herhaal)recepten
 • telefonische adviezen
 • urine onderzoek
 • geven van injecties
 • bloedsuiker controles
 • EHBO en wondverzorging
 • oren uitspuiten
 • zwangerschapstesten
 • uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek (op oproep)
 • bloeddrukmetingen
 • wratten behandeling met stikstof

Praktijkondersteuning

In de praktijk zijn twee praktijkondersteuners werkzaam.

Praktijkondersteuners (POH) zijn verpleegkundigen of doktersassistenten met een aanvullende opleiding om huisartsen te ondersteunen bij de zorg voor mensen met een chronische aandoening. Zij werken volgens gestandaardiseerde protocollen en overleggen zonodig met de huisarts.

De praktijkondersteuners houden eigen spreekuur voor:

Diabetes Mellitus

Hypertensie

Stoppen met roken

Cardiovasculair Risicomanagement

Astma/COPD

Doppler meting

 

De POH GGZ voor:

Psychologische klachten

EHBO

Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbrandingen e.d.) kunt u bij ons terecht. Belt u altijd eerst even op, zodat wij rekening kunnen houden met uw komst.

Checklist

Om het gesprek met de dokter zo goed mogelijk te laten verlopen, is het verstandig vooraf goed op een rij te zetten wat uw klachten zijn en wat u precies met de dokter wilt bespreken. Door uw gesprek met uw huisarts voor te bereiden, kunt u uw huisarts een goed beeld van uw klachten geven en kan hij u optimaal behandelen.

Leest u de volgende vragen door om uw huisarts zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat uw klacht precies inhoudt en wat u van hem of haar verwacht.

 • Wat is uw klacht/zijn uw klachten waarvoor u de dokter bezoekt?
 • Wanneer is uw klacht begonnen?
 • Wat verergert of vermindert de klacht?
 • Heeft u zelf een vermoeden wat de klacht veroorzaakt?
 • Heeft u zelf al iets aan de klacht gedaan?
 • Heeft u medicijnen voor uw klacht gebruikt?
 • Welke medicijnen gebruikt u: voor deze klacht, maar ook eventuele andere klachten?