Afspraak maken

Maandag t/m vrijdag:

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen,  

tussen 08.00 en 10.30 uur en 
tussen 13.00 en 16.00 uur.  

Er zijn twee telefoonnummers beschikbaar: 070-3450540 of 070-3121555.  

       In spoedgevallen: 06-30453500

Per afspraak wordt 10 minuten uitgetrokken. Vertel het de assistente wanneer u meer tijd denkt nodig te hebben, zij zal dan een dubbele afspraak voor u boeken. Om de mate van spoedeisendheid te beoordelen, kan de assistente naar de aard van uw klachten vragen.